.مصعد ركاب passenger elevator
• السرعه 1متر/ث (سرعتان )
من 5 وقفات و حتي 15 وقفه
• حموله من 320 kgكجم حتي 640 kg
• نظام التحكم
1- ميكروبروسيسور تجميع صعود و هبوط
Plc-2
• الابواب اتوماتيك /نصف اتوماتيك

• Speed1m/s(two speed )
From5 floors to 15 floors
• Capacity (from 320 kgto 640 kg
• Control system
1-microprocessor collective selective(up-down)
2-plc(programmable logic control)
• Doors (automatic-half automatic )

السرعه 1متر/ث الي1.6متر/ث
(سرعه متغيره بنظام فولتيه متغيره و تردد متغير )
• حموله من 320 kg حتي 640 kg
• نظام التحكم
1- ميكروبروسيسور تجميع صعود و هبوط
Plc-2
الابواب اتوماتيك /نصف اتوماتيك
• Speed1m/s to 1.6 m/s
Variable speed with vvvf (variable voltage variable frequency )
• Capacity (from 320 kg to 640 kg
• Doors (automatic-half automatic )
• Driving system& if inverter devices (vvvf )
Advantages :(the fraction machine has advantages of hight efficienc ,little abrasion ,long life and low calefactive
يعمل علي تنعيم حركه الموتور مما يزيد من كفاءته و يطيل من عمره الافتراضي و يقلل من احتماليه اعطاله .